tover krizovatka

Železobetonové konstrukce

Konstrukce pro mosty a propustky, opěrné zdi, pohledový beton.

Reference

III/36620 Konice - průtah - SO 102 Opěrná stěna

Finanční objem: 1700000 ,- Kč
Termín zahájení: 07/2019
Termín dokončení: 09/2019
Objednatel: PORR a.s.
Dodavatel: OLSIMO s.r.o.

Slušovice, zajištění stability MK v ul. Na Vyhlídce

Finanční objem: 640000 ,- Kč
Termín zahájení: 04/2018
Termín dokončení: 04/2018
Objednatel: PORR a.s.
Dodavatel: OLSIMO s.r.o.