tover krizovatka

Mosty

Dle projektu klienta realizujeme železobetonové mosty, mosty z prefabrikovaných prvků, spřažené konstrukce nebo propustky.

Reference

I/46 Tovéř - křižovatka

Finanční objem: 7000000 ,- Kč
Termín zahájení: 03/2019
Termín dokončení: 06/2019
Objednatel: sdružení firem OHL ŽS a.s., PORR a.s.
Dodavatel: OLSIMO s.r.o.

II/433 Prostějov - Mořice - SO 203 Most ev.č. 433-008 přes řeku Hanou

Finanční objem: 17200000 ,- Kč
Termín zahájení: 01/2019
Termín dokončení: 05/2019
Objednatel: PORR a.s.
Dodavatel: OLSIMO s.r.o.

D1,D46 Oprava mostů

Finanční objem: 3800000 ,- Kč
Termín zahájení: 09/2019
Termín dokončení: 10/2019
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Dodavatel: OLSIMO s.r.o.

III/37763 Vranovice - průtah - rekonstrukce mostu

Finanční objem: 700000 ,- Kč
Termín zahájení: 10/2019
Termín dokončení: 11/2019
Objednatel: PORR a.s.
Dodavatel: OLSIMO s.r.o.

D46 MÚK Olšany - SO 320 Úprava mlýnského náhonu

Finanční objem: 1100000 ,- Kč
Termín zahájení: 07/2018
Termín dokončení: 10/2018
Objednatel: OHL ŽS a.s.
Dodavatel: OLSIMO s.r.o.

II/433 Prostějov-Mořice - SO 202 Most ev.č. 433-001 přes Určický potok

Finanční objem: 6200000 ,- Kč
Termín zahájení: 02/2018
Termín dokončení: 09/2018
Objednatel: PORR a.s.
Dodavatel: OLSIMO s.r.o.