D46 MÚK Olšany - SO 320 Úprava mlýnského náhonu

Finanční objem: 1100000 ,- Kč
Termín zahájení: 01.07.2018
Termín dokončení: 01.10.2018
Objednatel: OHL ŽS a.s.
Dodavatel: OLSIMO s.r.o.