D46 MÚK Olšany - rekonstrukce chodníku

Rekonstrukce chodníku s opěrnou stěnou, terénní úpravy nezpevněných ploch.
Finanční objem: 400000 ,- Kč
Termín zahájení: 01.07.2019
Termín dokončení: 01.10.2019
Objednatel: OHL ŽS a.s.
Dodavatel: OLSIMO s.r.o.
šipka vlevo